Dražby online zde

RD Chudčice - Upuštěno z důvodu zaplacení pohledávky

Předmětem dražby je přízemní, částečně podsklepený dům ve vedlejší ulici na levé straně. Dům je samostatně stojící. Dům byl postaven v roce 1935 a byl postupně modernizován. V domě jsou dva pokoje, koupelna s WC (nedokončená), kuchyň, chodba. Dům má zanedbanou údržbu a nedokončenou rekonstrukci. Na dům navazuje kůlna. Za domem a vedle domu jsou pozemky užívané jako zahrada. Parcely číslo 1235/3, 1235/4 jsou od pozemků souvisejících s domem č.p. 169 odděleny obecní parcelou číslo 2728, tyto parcely byly před 90 lety součástí železniční trati Kuřim Veverská Bitýška. Na parcele číslo 530 jsou dvě studny na vodu. Celková výměra pozemků dle LV je 5.614 m2.

Obvyklá cena dle posudku 985 000 Kč
Nejnižší podání 600 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 120 000 Kč
Zahájení dražby 17.12.2015 11:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 11:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

4.prosince 2015 (pátek) v 11.00 hod.
9.prosince 2015 (středa) v 16.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. dům č.p. 169, k.ú. Chudčice, obec Chudčice, část obce Chudčice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. 529 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 169, rod. dům v obci Chudčice
- parcela p.č. 530 – orná půda
- parcela p.č. 1235/3 – ostatní plocha
- parcela p.č. 1235/4 – ostatní plocha
- parcela p.č. 2547 – trvalý travní porost
- parcela p.č. 2562 – ostatní plocha
- parcela p.č. 2660 – orná půda
vše zapsáno na LV č. 31, katastrální území Chudčice, obec Chudčice, část obce Chudčice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Chudčice - Upuštěno z důvodu zaplacení pohledávky, DD309

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: DD309

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín