Dražby online zde

id. 1/52 pozemku Milovice

Předmětem dražby je id. 1/52 parcely p.č. 569/11 – zahrada o výměře 173 m2.

Obvyklá cena dle posudku 166 Kč
Nejnižší podání 166 Kč
Min. příhoz 10 Kč
Zahájení dražby 23.3.2016 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

7.března 2016 (pondělí) v 10.00 hod.
14.března 2016 (pondělí) v 10.00 hod.


Sraz zájemců o prohlídku se stanovuje v kanceláři dražebníka, tj. J. A. Bati, 5520, 22. budova areálu Svit, Zlín.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je:
- id. 1/52 parcely p.č. 569/11 – zahrada,
vše zapsáno na LV č. 41, pro katastrální území Milovice, obec Soběsuky, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: id. 1/52 pozemku Milovice, DD312

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD312

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín