Dražby online zde

Pozemky Omice, Popůvky u Brna, Střelice u Brna

Předmětem dražby jsou pozemky - ostatní plocha, lesní pozemek, orná půda, vodní plocha, trvalý travní porost nacházející se v katastrálním území Omice, Popůvky u Brna a Střelice u Brna.
Výměra pozemků ve výlučném vlastnictví dle LV je 37.784 m2.

Obvyklá cena dle posudku 424 516 Kč
Nejnižší podání 215 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 40 000 Kč
Zahájení dražby 29.6.2016 10:00 , ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

8.června 2016 (středa) v 10.00 hod.
22.června 2016 (středa) v 10.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před Obecním úřadem v Omici, Tetčická 51, Troubsko PSČ: 664 41.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 77 96 55 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
a) parcely p.č. 216/7 – ostatní plocha, parcely p.č. 929/28 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/29 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/30 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/32 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/33 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/35 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/37 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/38 - lesní pozemek, parcely p.č. 929/40 - lesní pozemek, parcely p.č. 942/13 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/15 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/20 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/23 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/24 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/27 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/30 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/31 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/35 - ostatní plocha, parcely p.č. 942/38 - ostatní plocha, parcely p.č. 943/32 - orná půda, parcely p.č. 943/34 - orná půda, parcely p.č. 943/35 - orná půda, parcely p.č. 943/37 - orná půda, parcely p.č. 943/45 - orná půda, parcely p.č. 943/59 - orná půda, parcely p.č. 950/3 - lesní pozemek, parcely p.č. 951/4 - ostatní plocha, parcely p.č. 951/8 - ostatní plocha, parcely p.č. 951/9 - ostatní plocha, parcely p.č. 951/15 - ostatní plocha, parcely p.č. 954/4 - orná půda, parcely p.č. 954/6 - orná půda, parcely p.č. 954/7 - orná půda, parcely p.č. 954/8 - orná půda, parcely p.č. 954/20 - orná půda, parcely p.č. 954/21 - orná půda, parcely p.č. 954/22 - orná půda, parcely p.č. 954/24 - orná půda, parcely p.č. 954/28 - orná půda, parcely p.č. 954/29 - orná půda, parcely p.č. 954/30 - orná půda, parcely p.č. 954/33 - orná půda, parcely p.č. 954/34 - orná půda, parcely p.č. 954/37 - orná půda, parcely p.č. 954/41 - orná půda, parcely p.č. 954/47 - orná půda, parcely p.č. 954/52 - orná půda, parcely p.č. 954/53 - orná půda, parcely p.č. 954/54 - orná půda, parcely p.č. 954/56 - orná půda, parcely p.č. 954/61 - orná půda, parcely p.č. 954/62 - orná půda, parcely p.č. 954/65 - orná půda, parcely p.č. 954/66 - orná půda, parcely p.č. 954/76 - orná půda, parcely p.č. 954/78 - orná půda, parcely p.č. 954/79 - orná půda, parcely p.č. 954/85 - orná půda, parcely p.č. 955/1 - lesní pozemek, parcely p.č. 955/2 - lesní pozemek, parcely p.č. 955/5 - lesní pozemek, parcely p.č. 955/6 - lesní pozemek, parcely p.č. 955/7 - lesní pozemek, parcely p.č. 956/1 - orná půda, parcely p.č. 956/2 - orná půda, parcely p.č. 956/4 - orná půda, parcely p.č. 956/6 - orná půda, parcely p.č. 956/8 - orná půda, parcely p.č. 956/9 - orná půda, parcely p.č. 956/11- orná půda, parcely p.č. 957/3 - orná půda, parcely p.č. 957/5 - orná půda, parcely p.č. 965/6 - lesní pozemek, parcely p.č. 966/4 - lesní pozemek, parcely p.č. 967/3 - lesní pozemek, parcely p.č. 968/3 - ostatní plocha, parcely p.č. 995/2 - lesní pozemek, parcely p.č. 1155/7 - lesní pozemek, parcely p.č. 1160/8 - orná půda, parcely p.č. 1160/9 - orná půda, parcely p.č. 1160/14 - orná půda, parcely p.č. 1160/15 - orná půda, parcely p.č. 1160/28 - orná půda, parcely p.č. 1160/31 - orná půda, parcely p.č. 1160/34 - orná půda, parcely p.č. 1160/35 - orná půda, parcely p.č. 1160/37 - orná půda, parcely p.č. 1160/40 - orná půda, parcely p.č. 1160/50 - orná půda, parcely p.č. 1160/51 - orná půda, parcely p.č. 1160/55 - orná půda, parcely p.č. 1161/4 - lesní pozemek, vše zapsáno na LV č. 708, katastrální území Omice, obec Omice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
b) parcely p.č. 582/9 - lesní pozemek a parcely p.č. 582/36 - lesní pozemek,
vše zapsáno na LV č. 1395, katastrální území Popůvky u Brna, obec Popůvky, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
c) parcely p.č. 6515/95 - lesní pozemek,
vše zapsáno na LV č. 2297, katastrální území Střelice u Brna, obec Střelice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemky Omice, Popůvky u Brna, Střelice u Brna, DD3100

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD3100

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín