Dražby online zde

Byt 3+1 Česká Lípa

Předmětem dražby je bytová jednotka 3+1 umístěná v 5. nadzemním podlaží bytového domu v č.p. 2334. Základy jsou betonové, svislé konstrukce jsou železobetonové montované. Střecha je plochá, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní obklady běžného provedení, okna jsou plastová, vnitřní omítky jsou vápenné, a tapety podlahy obytných místností jsou PVC a dlažba, kanalizace standardní, vodoinstalace studená i teplá, UT a TUV dálkové. Sporák plynový. Dům je udržovaný. V bytě byla provedena výměna oken.
Panelový bytový dům s plochou střechou s bleskosvodem s lepenkovou krytinou. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou panelové železobetonové. Bytový dům obsahuje 32 bytových jednotek.

Obvyklá cena dle posudku 700 000 Kč
Nejnižší podání 490 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Zahájení dražby 30.11.2016. 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

7.listopadu 2016 (pondělí) v 15.30 hod.
8.listopadu 2016 (úterý) v 15.30 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. bytová jednotka č. 2334/10, k.ú. Česká Lípa, obec Česká Lípa, část obce Česká Lípa.

Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434 – pan Ing. Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 2334/10 v budově č.p. 2333, 2334 postavené na parcele p.č. 5825/27, spoluvlastnického podílu id. 703/17872 na společných částech domu č.p. 2333, 2334 postaveném na parcele p.č. 5825/27, spoluvlastnického podílu id. 703/17872 na pozemku p.č. 5825/27 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 7393 a LV č. 6825, pro katastrální území Česká Lípa, obec Česká Lípa, část obce Česká Lípa, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Česká Lípa.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt 3+1 Česká Lípa, DD322

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD322

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín