Dražby online zde

Pozemek Kurovice

Předmětem dražby jsou pozemky ve svažitém terénu s mírným spádem k severozápadu. Na pozemku p.č. 186/3 je stromořadí z listnatých stromů. U pozemků p.č. 186/11 a 197/2 se jedná o zemědělské plochy se zemědělským využitím. Stavby, venkovní úpravy a trvalý porost (vyjma pozemku p.č. 186/3) se na nich nevyskytují, pozemky ani netvoří jednotný funkční celek se stavebním pozemkem. Celková výměra pozemků dle LV je 20.451 m2.

Celková výměra pozemků dle LV je: 20451 m²

Obvyklá cena dle posudku 290 000 Kč
Nejnižší podání 220 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 40 000 Kč
Zahájení dražby 18. leden 2017 10:15, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

5.ledna 2017 (čtvrtek) v 11.30 hod.
16.ledna 2017 (pondělí) v 15.30 hod.


Sraz zájemců o prohlídky se stanovuje před Kostelem sv. Kunhuty, k.ú. Kurovice, obec Kurovice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. 186/3 – lesní pozemek,
- parcela p.č. 186/11 – orná půda,
- parcela p.č. 197/2 – orná půda,
vše zapsáno na LV č. 79, katastrální území Kurovice, obec Kurovice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Pozemek Kurovice, DD326

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: DD326

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín