Dražby online zde

RD Trmice

Předmětem dražby je řadová budova, která má tři nadzemní podlaží a je i částečně podsklepen. Podkroví je nad celou zastavěnou plochou, částečně využito. V suterénu jsou pouze sklepní prostory. Suterén není využíván, prosakuje zde voda z místní vodoteče, která je odváděna čerpadlem ovládaným plovákem. V domě č.p. 194 byly původně byty, nyní jsou kancelářské prostory se zázemím, pouze v 3.NP je 1 x velká bytovka nad celým půdorysem. Objekt prošel celkovou rekonstrukcí před cca. 20 lety a na základě kolaudačního rozhodnutí z 20.7.1998 je užíván jako administrativní budova s jedním bytem. Celková výměra pozemků dle LV je 216 m2.
Základy jsou bez funkční izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou vyzdívané z masivního zdiva. Stropy jsou v 1.PP klenbové, v nadzemních podlažích dřevěné s vodorovným podhledem. Střecha je sklonitá, krytina asfaltové šindele. Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové, vnější také. Vnitřní obklad je standardní. Schody jsou dvouramenné, kamenné. Dveře dřevěné, okna plastová. Podlahy laminátové plovoucí a keramické dlažby. Vytápění je etážové, plynové s kotlem v každém nadzemním podlaží. Vnitřní rozvody elektro, plynu, vody a kanalizace jsou nově provedeny. Kuchyně jsou se standardním vybavením, část bez vybavení. Hygienické zařízení standardní. Výtah není osazen. Individuální vybavení - mříže. Nebyl přístup do 3.NP a 4.NP. Stáří domu je odhadováno na 100 roků. Dům je po celkové rekonstrukci a modernizaci. Opotřebení odhadem 50 %. Je určen k podnikání a v době ocenění je částečně pronajat.

Obvyklá cena dle posudku 1 765 000 Kč
Nejnižší podání 1 060 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 210 000 Kč
Zahájení dražby 25. ledna 2017 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. ve 10:15 hod.
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

17.ledna 2017 (úterý) v 10.00 hod.

19.ledna 2017 (čtvrtek) v 15.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. obj. bydlení č.p. 194, k. ú. Trmice, obec Trmice, část obce Trmice.

Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. 458 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 194, bydlení, v obci Trmice
vše zapsáno na LV č. 285, katastrální území Trmice, obec Trmice, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Trmice, DD329

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD329

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín