Dražby online zde

RD Horní Jindřichov

Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům s 1. NP se sedlovou střechou. Celková výměra pozemků dle LV je 494 m2.
Základy jsou kamenné bez izolace proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou převážně dřevěné roubené. Vodorovné nosné konstrukce jsou předpokládány s viditelnými trámy. Střecha je sedlová s břidlicovou dožitou krytinou. Bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu dožité, fasáda vápenná dožitá, vnitřní povrchy – tapety – dožité, okna jsou dřevěná jednoduchá. Vnitřní konstrukce je předpokládána podstandardní ve špatné stavu, jak odpovídá vnějším konstrukcím a jak bylo možné zjistit nahlédnutím do oken, topení ústřední. Stáří objektu cca 170 let, špatný technický stav. Ze zadní strany domu je přiléhající kůlna.
Objekt byl oceněn podle vnějšího stavu dle skutečností, které znalec mohl zjistit nahlédnutím do oken. Některé rozměry musely být odhadnuty.

Obvyklá cena dle posudku 400 000 Kč
Nejnižší podání 240 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 40 000 Kč
Zahájení dražby 12.4.2017 10:00, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

27.března 2017 (pondělí) v 16.00 hod.

30.března 2017 (čtvrtek) ve 16.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. stavba č.p. 160, k.ú. Horní Jindřichov, obec Rumburk.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela p.č. 294 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 160, bydlení v obci Rumburk 2 – Horní Jindřichov
- parcela p.č. 293 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 42, katastrální území Horní Jindřichov, obec Rumburk, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Horní Jindřichov, DD315

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD315

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín