Dražby online zde

RD Jindřichovice

Předmětem dražby je domek, který byl dle informace získané od OÚ vystavěn v roce 1928 jako malé obytné stavení. Později byl domek rekolaudován pro rodinnou rekreaci. Asi před 20 roky byla provedena přístavba přízemí a stavebně upraveno podkroví. Původní stavba je jen z malé části podsklepena se vstupem poklopem v podlaze v přízemí. Na původní stavbě je podkroví s jednou místností a se vstupem dřevěným strmým schodištěm. Přístavba byla provedena po dvou stranách domku. Takže v dnešním stavu je vstup z ulice do malé dřevěné verandy, která je i průchodem do zahrady. Z verandy je vstup do malé předsíně a vpravo do koupelny (sprchovací kout, umyvadlo, WC a el. bojler), z předsíně rovně se vstoupí do kuchyně s jídelním prostorem. V kuchyni je schodiště do podkroví, pod schodištěm je spíž, vlevo z kuchyně je vstup do obývacího pokoje a z něho do dětského pokojíku. V podkroví je jedna větší obytná místnost. Celková výměra pozemků dle LV je 461 m2.
Konstrukčně se jedná o zděný objekt se sedlovým zastřešením, které na přístavbách přechází do tvaru pultového. Hydroizolace spodní stavby jsou vcelku účinné. Vnitřní omítky jsou štukové, fasádní ušlechtilé provedené na zateplovacím polystyrénovém obkladu. Fasádní omítka na zadní stěně je částečně nedokončená. Zastřešení je kryto pozinkovaným plechem, z tohoto materiálu jsou též klempířské prvky. Okna jsou v domě dřevěná eurookna. Vytápění domu je etážovým topením, kde zdrojem tepla jsou krbová kamna, v místnostech jsou panelové radiátory připojené na měděné trubky rozvodu. Vodovod je napájen domácí vodárnou z vlastní studny. Teplou vodu ohřívá elektrický bojler. Elektrický je i kuchyňský sporák. Odkanalizování je provedeno do vlastní žumpy před domem. Dům je užívaný k trvalému bydlení, je udržovaný, přesto se vyskytují drobnější nedodělky nebo závady.
Přístavba domu, kterou se zvětšila jeho zastavěná plocha více než na dvojnásobek, není zanesena do evidence katastru nemovitostí. Stavební pozemek je stále evidován s výměrou 33 m2, zatímco skutečná plocha zastavění činí 71 m2.

Obvyklá cena dle posudku 850 000 Kč
Nejnižší podání 561 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 110 000 Kč
Zahájení dražby 13.9.2017 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 29.srpna 2017 (úterý) v 10.00 hod.
2. dne 31.srpna 2017 (čtvrtek) v 15.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rod. rekr. č.e. 115, k. ú. Jindřichovice v Krušných Horách, obec Jindřichovice.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 602 787 434, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 410 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.e. 115, rod. rekr., v obci Jindřichovice
- parcela p.č 2291/9 –zahrada,
- parcela p.č 2291/15 – trvalý travní porost,
vše zapsáno na LV č. 176, katastrální území Jindřichovice v Krušných Horách, obec Jindřichovice, u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Jindřichovice, DD345

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

NEVYDRAŽENO
Číslo dražby: DD345

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín