Dražby online zde

RD Smiřice

Předmětem opakované dražby je jednopodlažní objekt z části podsklepený sklepem cca 6x4m. RD má tvar písmene L s předloženým zádveřím v jednom křídle. Je zastřešen šikmou střechou neumožňující podkroví vzhledem k výšce hřebene nad lícem podlahy na půdě. Nová část je zastřešena pultovou střechou. Celková výměra pozemků dle LV je 442 m2.
Objekt je založen na základech patrně kamenných (původní část) a betonových pásech nová část. Svislé nosné konstrukce jsou z plných cihel ve standardní tloušťce 45 cm. Zastropení je dřevěným stropem s podhledem omítnutým (původní) a SDK (nová část). Zastřešení je řešeno sedlovou a pultovou střechou. Krytina je, dle vlastníka hliníkový ploch s nátěrem (původní část), nová je pozinkovaný plech. Klempířské konstrukce chybí. Vnější omítky jsou vápenné, na nové části bylo použito kontaktního zateplovacího systému, avšak jednat podstandardní tloušťky a dále nebyl dokončen. V současné době již značně degradovaný. Vnitřní omítky jsou vápenné různého stáří. Dveře jsou dřevěné a to pouze ve třech vstupech a v koupelnách. Okna jsou dřevěná zdvojená. Mnohá okna mají rozbitou výplň. Podlahy obytných místností jsou betonové, v jedné místností dřevná prkenná. V koupelnách je dlažba. Vytápění zcela chybí. Elektrické rozvody jsou v původní části v provedení Al, v nové části v mědi. Stav elektroinstalace, ve smyslu funkčnosti, lze těžko odhadnout. Obdobná situace je s rozvodem vody, plynu a kanalizace. Vzhledem k odpojení ode všech IS, nebylo možno zjistit stav IS ve stavbě. V RD jsou celkem tři koupelny s vnitřním vybavením. V každé je instalován i bojler na ohřev TUV. Koupelny pocházení z období rekonstrukce přístavby. WC jsou splachovací, jedno WC je rozbité.

Obvyklá cena dle posudku 430 000 Kč
Nejnižší podání 180 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 30 000 Kč
Zahájení dražby 23.5.2018 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- parcela st. p.č. 200/5 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 157, bydlení (část na parcele st. p.č. 470 – pozemek jiného vlastníka, LV č. 10001), v obci Smiřice,
- parcela p.č. 305/1 – zahrada,
- parcela p.č. 1176 – ostatní plocha,
vše zapsáno na LV č. 909, katastrální území Smiřice, obec Smiřice, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec králové.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Smiřice, ODD339-1

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

AKTUÁLNÍ
Číslo dražby: ODD339-1

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín