Dražby online zde

Podíl id 1/2 RD Bystřice pod Hostýnem

Předmětem dražby je id. 1/2 rodinného domu a pozemků. Dům je přízemní, nepodsklepený, bez stavebně upraveného podkroví, levá strana dvojdomku volně stojící v řadové zástavbě. Objekt se nachází v okrajové části zastavěného obvodu města při krajské komunikaci ve směru na Valašské Meziříčí v ulici Meziříčská. Dům byl postaven v roce 1935, v letech 2001-2005 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce domu, v dalších letech byla prováděna pouze stavení údržba, v roce 2004 byl v dvorní čísti přistaven sklad (zast. plocha 30,75 m2). Pozemek je zčásti oplocen plotem vlastníků, zatravněn a řídce osázen trvalým porosty. V zadní části pozemků je postaven altánek (zast. plocha 3,00 m2). Z venkovních úprav k domu náleží vodovodní, plynová a kanalizační přípojka, zpevněná plocha, plotová vrata a vrátka. Celková výměra pozemků dle LV je 348 m2.
Dispozice domu:
1. NP – veranda, chodba, schodiště, komora, jídelna, koupelna s WC, kuchyně, 2 pokoje, kotelna, horní komora.

Obvyklá cena dle posudku 800 000 Kč
Nejnižší podání 800 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Zahájení dražby 13.12.2017 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Prohlídky předmětu dražby stanovuje dražebník vtěchto termínech:
1. dne 5.prosince 2017 (úterý) v 15.00 hod.
2. dne 7.prosince 2017 (čtvrtek) v 15.00 hod.

Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rodinný dům, č.p. 759, obec Bystřice pod Hostýnem, část obce Bystřice pod Hostýnem.
Doporučujeme zájemcům o prohlídku předmětu dražby, aby svoji účast potvrdili na tel.: 608 982 847 – pan Michalčík, kde současně získají informace o organizaci a průběhu prohlídky dražených nemovitostí.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z id. 1/2:
- parcela č. st. 803 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 759, bydlení v části obce Bystřice pod Hostýnem
- parcela č. 2775/9 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 1356, pro katastrální území Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, část obce Bystřice pod Hostýnem, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Holešov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Podíl id 1/2 RD Bystřice pod Hostýnem, DD359

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD359

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín