Dražby online zde

Soubor pohledávek

Popis předmětu dražby, stavu vněmž se nachází, jeho příslušenství a práv a závazků spředmětem dražby spojených, jež podstatným způsobem ovlivňují hodnotu dražby
1) Nedoplatek kupní ceny z kupní smlouvy na prodej nemovitostí ze dne 23.1.2006. Původní výše 4.453.500,- Kč, zbývá uhradit 2.275.500,- Kč
Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši 2.275.500,- Kč.
2) Přefakturace nákladů za společné užívání bytu dle dohody z 11.1.2006, vyúčtované fakturami 18/06 (po částečné úhradě zbývá uhradit 14.653,- Kč), 36/06 (v částce 116.490,- Kč), 9/07 (v částce 116.489,- Kč), 17/07 (v částce 116.489,- Kč), celkem v částce jistiny 364.121,- Kč spříslušenstvím představovaným zákonným úrokem z prodlení.
Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši jistiny 364.121,- Kč a příslušenství 71.016,92 Kč.
3) Přefakturace za inženýrskou činnost na základě smlouvy o spolupráci ze dne 20.1.2004 v částce jistiny 449.820,- Kč spříslušenstvím představovaným zákonným úrokem z prodlení.
Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši jistiny 449.820,- Kč a příslušenství 125.860,25 Kč
4) Půjčka peněžních prostředků sestávající z dílčích půjček dle přílohy ve výši nesplacené jistiny 2.967.912,- Kč a příslušenství - úrok 1,4 % p.a.
Pohledávka je přihlášena a zjištěna v insolvenčním řízení dlužníka ve výši jistiny 2.967.912,- Kč a příslušenství 114.828,- Kč

Obvyklá cena dle posudku 159 226 Kč
Nejnižší podání 100 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 20 000 Kč
Zahájení dražby 28.3.2018 10:00h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. 10:15h
Místo dražby www.immodrazby.cz
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor pohledávek.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Soubor pohledávek, DD364

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: DD364

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín