Dražby online zde

RD Bohuslavice u Kyjova

Předmětem dražby je téměř zcela (kromě průjezdu) podsklepený dům sedvěma nadzemními podlažími asedlovou střechou, bez vybaveného podkroví. Půdorys zastavěné plochy jevetvaru písmeneL. Hlavní vchod dodomu jevúrovni 1.NP (poté, co se projde průjezdem dodvora) zedvora. Vchod avjezd doprůjezdu zulice jenazápadní straně domu. Všechna podlaží domu (včetně sklepa apůdy) jsou přístupná povnitřním schodišti. Vuliční fasádě jearkýř. Celková výměra pozemků dle LV je 1.751 m2.

Konstrukce a vybavení:
Betonové základy. Svislé nosné konstrukce zděné zplných pálených cihel vtl.45cm. Krov dřevěný se střešní krytinou zpálených tašek. Klempířské konstrukce pozinkované. Vnitřní schodiště betonové. Stropy zřejmě pevné nespalné, srovným podhledem. Podlahové krytiny – keramická dlažba, lité teraco, laminátové plovoucí podlahy. Vnitřní omítky vápenné, štukové. Fasádní omítky stříkané, pouze částečné, fasáda bezdodatečného zateplení. Zateplený je strop průjezdu, nadnímž je obytný pokoj. Dveře dřevěné, dodřevěných zárubní. Okna převážně plastová izolační. Bleskosvod senevyskytuje.

Dům je napojen na dálkovou kanalizaci, plynovod aelektrickou síť. Voda je čerpána zvlastní studny. Dřívější žumpa užnení používaná. Vnitřní rozvody studené ateplé vody, kanalizace, plynu asvětelné atřífázové elektroinstalace. Zemní plyn jepřipojen pouze kesporáku. Ústřední topení sradiátory sezdrojem tepla zkotle natuhá paliva svýměníkem tepla. Ve2.NP jsou také lokální krbová kamna. Ohřev TUV zelektrického bojleru. Vybavení kuchyně – standardní kuchyňské linky, plynové sporáky, v1.NP bezdigestoře. Vybavení soc.zařízení standardní – v1.NP sprchový kout, ve2.NP vana, umyvadla, WC, keramické obklady.

Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, chodba, 4sklepy
1.NP: předsíň, schodiště, koupelna, WC, kuchyň, komora, 4pokoje, průjezd
2.NP: schodiště, chodba, koupelna, WC, kuchyň, komora, 5pokojů, balkón

Dům umožňuje rozčlenění nadvě samostatné bytové jednotky apřípadné využití půdy kjiným než skladovacím účelům.

Historie a stav:
Přesné stáří nebylo zjištěno, předpokládané stáří asi S = 70 roků. Dům je ve stavu běžné údržby apostupné modernizace. Vposledních 8letech došlo kvýměně vodárny, vnitřních instalačních rozvodů,oken avrat, zrušení žumpy anapojení nakanalizační řad, úpravě soc.zařízení achodníků ve dvoře. Dům je velký, vyžaduje pokračování vesmyslu jeho další rekonstrukce amodernizace.

Obvyklá cena dle posudku 1 500 000 Kč
Nejnižší podání 750 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 150 000 Kč
Zahájení dražby 15.8. 2018 10:45 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 11:00 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky
6.srpna 2018 (pondělí) v 11.00 hod.
8.srpna 2018 (středa) v 11.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. parcelou p.č. 409 jejíž součástí je obj. bydlení č.p. 4118, k.ú. Bohuslavice u
Kyjova, obec Kyjov, část obce Bohuslavice.
Pokud vlastník, nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka
provedena v rámci možností.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 602 77 96 55 – pan Michalčík.
Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- parcely p.č. 409 jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 4118
- parcely p.č. 409 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcely p.č. 410 – zahrada
- parcely p.č. 411 – vinice
vše zapsáno na LV č. 2038, katastrální území Bohuslavice u Kyjova, obec Kyjov, část obce Bohuslavice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Bohuslavice u Kyjova, ND357-5

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

PŘERUŠENO
Číslo dražby: ND357-5

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín