Dražby online zde

Byt Hejtmánkovice

Předmětem dražby je bytová jednotka o velikosti 3+1, umístěná ve 2. N.P. bytového domu zhruba uprostřed obce vedle sportoviště. V domě je šest bytů a to 3 v 1. N.P. A 3 ve 2. N.P. K bytu přináleží taktéž 2 místnosti sklepa. Dům je vystavěn z klasických zdících materiálů v 70-tých letech. Přístup je po zpevněné asfaltové komunikaci. Dům je obklopen pozemkem Obce Hejtmánkovice. Vlastní byt je v původním stavu – potřeba rozsáhlejších úprav. Celková započítaná podlahová plocha bytu je 75,10 m2.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 650 000 Kč
Nejnižší podání 360 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 70 000 Kč
Zahájení dražby 14.11.2018 10:30h, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:45 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku sestávající z:
- bytové jednotky č. 252/5 v budově č.p. 252, postavené na parcele st. p.č. 336, spoluvlastnického podílu id. 748/4464 na společných částech domu č.p. 252, postaveném na parcele st. p.č. 336, spoluvlastnického podílu id. 748/4464 na pozemku st. p.č. 336 - zastavěná plocha a nádvoří (chráněná krajinná oblast – II. - IV. zóna), vše zapsáno na LV č. 440, LV č. 403, pro katastrální území Hejtmánkovice, obec Hejtmánkovice, část obce Hejtmánkovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Náchod.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: Byt Hejtmánkovice, ODD367

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

VYDRAŽENO
Číslo dražby: ODD367

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín