Dražby online zde

RD Mladoňovice

Předmětem dražby je samostatně stojící rodinný dům č.p. 135, který by zkolaudovaná v roce 2005. Jedná se o zděný nepodsklepený jednopodlažní dům s valbovou střechou a členitým půdorysem. Celková výměra pozemků dle LV je 1.456 m2. V domě je 1 bytová jednotka 4+kk s příslušenstvím. Jednotlivé místnosti včetně podlahových ploch jsou uvedeny u výpočtu věcné hodnoty. Základy jsou tvořeny betonovou izolovanou deskou. Stěny jsou z cihelných bloků, obvodové stěny mají tl. 45 cm. Stropy jsou železobetonové, v pokoji s kk jsou s viditelnými trámy. Krov je dřevěný vázaný. Střešní taška je pálená. Klemp. prvky jsou vícevrstvé. Vytápění je řešeno ÚT s el. kotlem. V pokoji s kuch. koutem je krbová vložka s horkovzdušným rozvodem. Ohřev teplé užitkové vody zajišťuje bojler. Kuchyňský kout je s linkou s dřezem, sporákem, varnou deskou a s odsáváním. Koupelna je se sprch. koutem, vanou, umyvadle a s WC. 2. WC je samostatné s umyvadlem. keramické obklady jsou v koupelně, na WC a u kuch. linky. Podlahy jsou plovoucí a s ker. dlažbou. Vnitřní dveře jsou náplňové s obložkovými zárubněmi. Vnější dveře jsou plastové typové. Okna jsou plastová s izol. dvojsklem. Vnitřní omítky jsou vápenné. Vnější omítky jsou dosud bez finální modifikované probarvené vrstvy. Sokl bude opatřen soklovou omítkou. Rozvody vody a dopadu jsou v plastu. Rozvody elektro jsou v mědi. Přípojky IS - voda napojena na obecní vodovod i na studnu přes domácí vodárnu, NN a kanalizace do domácí ČOV.
Údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost takových údajů nenesou odpovědnost.
Předmět dražby se draží jak stojí a leží.

Obvyklá cena dle posudku 3 500 000 Kč
Nejnižší podání 2 600 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Zahájení dražby 18.12.2018 10:00 hodin, ukončení dražby nejdříve za 15 minut, tj. v 10:15 hodin
Místo dražby www.immodrazby.cz
Prohlídky

13.listopadu 2018 (úterý) v 10.00 hod.
22.listopadu 2018 (čtvrtek) v 15.00 hod.


Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby, tj. rodinný dům č.p. 135, k.ú. Mladoňovice na Moravě, obec Mladoňovice, část obce Mladoňovice
Pokud vlastník, nebo osoba, která má předmět dražby vdržení nebo nájmu, neumožní prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena vrámci možností.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na tel. 602 77 96 55 – pan Michalčík.

Předmět dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
- parcely p.č. 269/4 – zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je rod. dům č.p. 135
- parcely p.č. 269/3 – zastavěná plocha a nádvoří
vše zapsáno na LV č. 437, katastrální území Mladoňovice na Moravě, obec Mladoňovice, část obce Mladoňovice, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Moravské Budějovice.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Mladoňovice, ND371

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND371

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín