Dražby online zde

RD Kroměříž, Žižkova

Předmětem dražby je zřejmě zčásti podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a částečným třetím nadzemním podlažím a plochou střechou bez vybaveného podkroví, se střešní terasou v úrovni 3.NP. Menší terasa je také v úrovni 2.NP. Směrem do dvora je provedena přístavba.
Dispoziční řešení:
V 1.NP je garáž se sjezdem z ulice.
Předpokládají se 2 samostatné byty v 1.NP a ve 2.NP.
Není zřejmý způsob využití částečného 3.NP.
Celková výměra pozemků dle LV je 238 m2.

Obvyklá cena dle posudku 1 900 000 Kč
Nejnižší podání 1 140 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 300 000 Kč
Zahájení dražby 27.9.2012 10:40
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 27.9.2012 od 9:30 do zahájení dražby
Prohlídky
25.září 2012 (úterý) ve 14.00 hod.
26.září 2012 (středa) v 10.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Kroměříž, obec Kroměříž, část obce Kroměříž, objekt k bydlení č.p. 931
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 602 779 655 – pan Michalčík
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 931 (památkově chráněné území) postavený na parcele st.p.č. 2119
Pozemků:
- parcela st.p.č. 2119 – zastavěná plocha a nádvoří (památkově chráněné území)
- parcela p.č. 863/30 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 2673, pro katastrální území Kroměříž, obec Kroměříž, část obce Kroměříž, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Kroměříž, Žižkova, ND292

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND292

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín