Dražby online zde

RD Vižina

Předmětem dražby je z části podsklepený dům s jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, s vybaveným podkrovím. Součástí domu je garáž přístupná zvenčí z ulice. Dům byl postaven v roce 1998.

Dispoziční řešení:
1.PP: schodiště, chodba, sklep, kotelna
1.NP: předsíň, schodiště, koupelna s WC, pokoj, kuchyň, vestavěná garáž
2.NP: chodba, schodiště, 2 pokoje, koupelna s WC
.

Celková výměra pozemků dle LV je: 1197 m²

Obvyklá cena dle posudku 1 960 000 Kč
Nejnižší podání 980 000 Kč
Min. příhoz 10 000 Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Zahájení dražby 29.8.2012 10:20
Místo dražby IH Moskva ve Zlíně, 3. etáž, salonek číslo 304
Zápis účastníků 29.8.2012 od 9:30 hod. do zahájení dražby
Prohlídky
23.srpna 2012 (čtvrtek) ve 13.00 hod.
28.srpna 2012 (úterý) ve 14.00 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před předmětem dražby,
tj. k.ú. Vižina, obec Vižina, část obce Vižina, objekt k bydlení č.p. 40.
Informace o prohlídkách nemovitosti získají zájemci na
tel. 608 98 28 47 – pan Michalčík
Vydraženou cenu uhradit do viz. Dražební vyhláška
Předmět dražby
Předmětem dražby je soubor nemovitostí sestávající z:
Budovy:
- objekt k bydlení č.p. 40 postavený na parcele st.p.č.54/1
Pozemků:
- parcela st.p.č. 54/1 – zastavěná plocha a nádvoří
- parcela p.č. 149/2 – zahrada
vše zapsáno na LV č. 54, pro k.ú. Vižina, obec Vižina, část obce Vižina, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun.

Podrobnosti

Chci více informací o dražbě: RD Vižina, ND296

Nemovitost:
Jméno: povinná položka
Telefon: povinná položka
E-mail: povinná položka
Dotaz:

UPUŠTĚNO OD DRAŽBY
Číslo dražby: ND296

Copyright 2012-2014 IMMO Reality Zlín, Tvorba www stránek a Pizza Zlín